تحمل شنیدن سه آهنگ برایم دردناک است.

صدای گریه کودکی از بی مادری,

صدای مجرمی از بی گناهی,

صدای فریاد عاشقی از جدایی

فریاد جدایی

[ ] [ 10:41 ] [ ............ مجنون ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،