عاشـق گمـشده

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 1 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 2 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 3 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 4 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 5 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 6 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 7 عکس های خنده دار جدید

عکس های خنده دار جدید

ax khansedar 8 عکس های خنده دار جدید

+ نوشته شده در  ساعت 10:56  توسط ............ مجنون  | 

فریاد جدایی

 

تحمل شنیدن سه آهنگ برایم دردناک است.

صدای گریه کودکی از بی مادری,

صدای مجرمی از بی گناهی,

صدای فریاد عاشقی از جدایی

فریاد جدایی

+ نوشته شده در  ساعت 10:41  توسط ............ مجنون  |