سلام سلام سلام  به تمام عروس های خوشبخت سال جدید

امیدوارم تا به این لحظه بهترین لحظه ها را سپری کرده باشید و با تمام وجود منتظر لحظه ها و روزهای پر خاطر و شادی باشید،شادی ها و بهترین ها را حس کنید احساسات قوی شما را خیلی زود به ارزوی های پر خیر و برکتتان میرساند ما نقاش بوم زندگی خود هستیم پس شادترین رنگ ها را انتخاب کنید و زیباترین تصویر را بکشیدسالی پر از برکت و ارامش را برای خود به تصویر بکشید و منتظر زنده شدن نقاشیتان باشید خدا به تصاویر نقاشی ما جان و روح خواهد داد همانگونه که زمستان سرد را به بهاری سبز و زیبا تبدیل میکندهر آنچه دوست دارید آرزو کنید . در دفتر آرزوهای خود بنویسیدبه چگونه بدست آوردنش فکرنکنید به خدایمان فکر کنید که در یک لحظه نیست را هست میکند به قدرت و مهربانی بی نهایت خدا فکر کنید و بس

[ ] [ 11:32 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟


ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ...


ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ


ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟


ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ.


ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟


ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ..


ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ


ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟


ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ


ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ ..


ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ


ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ


ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ


ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ


ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ


ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ


ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..


ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟


ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ


ﺷﻢ ..

[ ] [ 12:49 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

مـن یه دختــرم...

اگـه خودمو لـوس نـکنم

اگـه بـاهات قهـر نکنم و نـاز نکنم

اگـه وقتـی چشات میچرخه از حسـودی دیونـه نشـم !

اگـه از نظر دادنـات خوشحـال نشـم

اگـه به خاطر تو به خـودم نرسـم

اگـه سر به سرت نـذارم

اگـه بـرات گریه نکنـم

اگـه وقتی چیپس میبینم پیرهنتـو نکشم

اگـه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلـم کنی

اگـه بهت نگم آقام
اگـه بـرات مظلوم بازی درنیـارم

اگـه از سرو کولـت نرم بـالا

اگـه برات عشـوه نیـام

اگـه گوشتو نپیچونـم و نگـم تو فقـط مـال منـی

اگـه نـاغافل دستاتـو نگیـرم

اگـه وقتـی کار بدی کردم با ترس بهت نگـم

اگـه لج بازی نکنـم

اگـه ...

اون موقع که تـو دیگه دیوونوعاشقـم نمیشی!

تـو عاشـق اینی که من یه خانم کامـل باشم ! خانـم تـو !

امـا !!!

تـو پسـری !

اگـه بـرام غیرتی نشـی

اگـه روم حسـاس نباشـی

اگـه باهـام مهربـون نباشـی

اگـه بهم اخمـای کوچولو نکنـی

اگـه وقتـی شالم رفت عقب نگی اونو بکـش جلـو

اگـه دستمـو محکـم نگیـری

اگـه نگـی هـرکاری کـردی راست بگو تا ببخشمـت !

اگـه سر به سرم نـذاری

اگـه قربون صـدقم نـری

اگـه نگرانـم نشـی

اگـه بهم نگـی خوشگل مـن

اگـه نگی من مهمم که میگـم خوبی

اگـه ...

اونوقـت منم دیوونه و عاشـق تو نمیشـم تا اونکارارو بـرات بکنم !

مـن تورو مـرد میـخوام !

مـرد مـن !

پـس بیا و مــرد باش !

ابـرو برنـدار !

دماغـتو عمل نکن !

لـوس حرف نـزن !

مـن و تـو همون آدم و حـواییم !

بیـا جاهامونو عوض نکنیـم !


مـن لـطافتمو نگه میدارم تو صـلابتتو

تـو نگاهتـو نـگه دار منم نجابتمـو

بیـا سعی کنیم بهترین هـم باشیـم !

مـن بهتریـن خانوم واسه تـو !

تـو بهتریـن مرد واسه مـن !

قبــــــــــول ؟؟ !!!...!

369fl93q5dk3y579dfb4.jpg

نایت اسکین

خيلي ناز بود....مرسي عزيزم

درست مث کاراي ما...عاشقتم

love,you,valentine

[ ] [ 11:42 ] [ ............ مجنون ]

[ ]به سلامتی
کسی که رفت ولی باور رفتنش برای کسی که تنها مونده خیلی سخته …

به سلامتی اونایی که به خاطرمون میمونن نه توی خاطرمون …

به سلامتی پدر ومادر… که همیشه از آرزو هاشون گذشتند بخاطر آرزوهای بچه هاشون

به سلامتی خودمون، که توی پلک زدنامون یاد کسایی هستیم، که بد کردن باهامون

به سلامتی خودمون که خیلی وقت ها فقط سکوت کردیم و هیچ حرفی نزدیم

به سلامتی عاشقی که ازش پرسیدن چرا ناراحتی؟ گفت تاحالا پشت ماشین عروس عشقت بوق زدی؟

و
به سلامتی خودم ک بودنم واسه هیشکی مهم نیس…

[ ] [ 13:4 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 

جملات عارفانه دکتر شریعتی در مورد عشق

 

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی

دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال


 

#####################

 

عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد

 

#####################

 

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد
دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

 

#####################

 

عشق طوفانی و متلاطم است
دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت

 

#####################

 

عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی "فهمیدن و اندیشیدن "نیست
دوست داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر میرود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین می کند و باخود به قله ی بلند اشراق می برد

 

#####################

 

عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند
دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد

 

#####################

 

عشق یک فریب بزرگ و قوی است
دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق

 

#####################

 

عشق در دریا غرق شدن است
دوست داشتن در دریا شنا کردن

 

#####################

 

عشق بینایی را می گیرد
دوست داشتن بینایی می دهد

 

#####################

 

عشق خشن است و شدید و ناپایدار
دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار

 

#####################

 

عشق همواره با شک آلوده است
دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر

 

#####################

 

از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم
از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر

 

#####################

 

عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند
دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد

 

#####################

 

عشق تملک معشوق است
دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست

 

#####################

 

عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند
دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته
باشند

 

#####################

 

در عشق رقیب منفور است،
در دوست داشتن است که:"هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند"

 

#####################

 

عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند
و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد

 

#####################

 

دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است
یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست

 

#####################

 

خدایا! به هر که دوست میداری بیاموز که:عشق از زندگی کردن بهتر است.
و به هر که دوست تر میداری بچشان که:دوست داشتن از عشق برتر

[ ] [ 13:31 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 

تحمل شنیدن سه آهنگ برایم دردناک است.

صدای گریه کودکی از بی مادری,

صدای مجرمی از بی گناهی,

صدای فریاد عاشقی از جدایی

فریاد جدایی

[ ] [ 10:41 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

من ببخش چندوقته که عاشق اون نگات شدم

منوببخش آخه خراب دل باصفات شدم

منوببخش اگه تورودوست دارم خیلی زیاد

منوببخش اگه شبابارونیه چشام برات

منوببخش اگه توی نمازم اینومیخونم

که خداکنه بشه همیشه پیشت بمونم

منوببخش اگه برای قلب توخیلی کمم

منوببخش اگه توی چشای توزل میزنم

منوببخش اگه شباهمش بایادت می خوابم

منوببخش ولی بدون تاآخرش خرابتم!!!

[ ] [ 11:4 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com


کسي را که خيلي دوست داري، زود از دست مي دهي پيش از آنکه

خوب نگاهش کني. پيش از آنکه تمام حرفهايت را به او بگويي ، پيش از

آنکه همه لبخندهايت را به او نشان بدهي مثل پروانه اي زيبا، بال ميگيرد و

دور مي شود ، فکر ميکنی ميتواني تا آخرين روزي که زمين به دور خود

مي چرخد و خورشيد از پشت کو ه ها سرک مي کشد در کنارش باشي


 
                
ای دنیا چی بهت بگم     

[ ] [ 11:2 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

خـُـدا خـوشـبـَخـتـی مـا رو مـی خـواد .... خــــوشـــبـَــــخــــتــی مـــا دَر ســـــه جـُــمـــلـِــه اَســـــــــت :  

تـَـجـربـه اَز دیــروز ؛ اِســتـِــفــاده اَز اِمــروز ؛ وَ اُمــیــد بــه فـَــردا .
وَلـی شـــِیـطـان بـا سـه جـُمـلـه زِنـدِگـی مـا رو تـَبـاه مـیـُکـنـه :

حـــَـســــرَت دیـــــروز ؛ اِتــــلافــــــ اِمـــــروز ؛ تــَــرس اَز فـَــــردا .

[ ] [ 14:42 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

         

 

نه !! من هنوز هم بی بهانه می خندم

از عمقِ دلم دوست می دارم

و هنوز هم دنبالِ جوابِ سوالهایِ بی انتهایِ خود می گردم

نه !! من نگاهِ کودکانه ام با هیچ چیز عوض نخواهم کرد

حتی اگر که جسمِ من محکوم به زوال باشد

روحم را تا نفس می کشم .. کودکانه می خواهم

دنیایِ بزرگترها .... گاهی خسته می کند دلِ مرا

دنیایِ بهتری را طلب می کند دلم

در دنیایِ کودکانه ام هر وقت بخواهم می خندم .. گریه می کنم

فریاد می کشم .. ( خودم هستم ) خودِ خودم با تمامِ جزر و مدهایِ احساسم

و بارها و بارها با خود می گویم :

مینا .... دنیایت را با هیچ دنیایِ دیگری عوض نکن

بگذار تا همیشه زیبایی را لمس کند دلت

دنیایت را در مُشتِ کودکانه ات بگیر محکم

با خودت ببر .. هر جا که می روی

تا با لذت ثانیه ها را نفس کشی

تا .. رویاهایِ کودکانه ات را زندگی کنی

تا .. امید داشتن حرفِ اولِ دلت باشد

خدایا .. راضی مباش که دلِ هیچکس لحظه ای بدونِ امید و آرزو باشد

[ ] [ 11:54 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

                                        

 

[ ] [ 11:51 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

داستان عاشقانه کوتاه و جدید گل آفتابگردان عاشق

 

گل آفتاب گردان رو به نور می چرخد و آدمی رو به خدا . ما همه‌ آفتابگردانیم.
اگر آفتابگردان‌ به‌ خاک‌ خیره‌ شود و به‌ تیرگی، دیگر آفتابگردان‌ نیست.
آفتابگردان‌ کاشف‌ معدن‌ صبح‌ است‌ و با سیاهی‌ نسبت‌ ندارد.
اینها را گل‌ آفتابگردان‌ به‌ من‌ گفت‌ و من‌ تماشایش‌ می‌کردم‌ که‌ خورشید کوچکی‌ بود در زمین‌ و هر گلبرگش‌ شعله‌ای‌ بود و دایره‌ای‌ داغ‌ در دلش‌ می‌سوخت.
آفتابگردان‌ به‌ من‌ گفت: وقتی‌ دهقان‌ بذر آفتابگردان‌ را می‌کارد، مطمئن‌ است‌ که‌ او خورشید را پیدا خواهد کرد.
آفتابگردان‌ هیچ‌ وقت‌ چیزی‌ را با خورشید اشتباه‌ نمی‌گیرد؛ اما انسان‌ همه‌ چیز را با خدا اشتباه‌ می‌گیرد.
آفتابگردان‌ راهش‌ را بلد است‌ و کارش‌ را می‌داند. او جز دوست‌ داشتن‌ آفتاب‌ و فهمیدن‌ خورشید، کاری‌ ندارد.
او همه‌ زندگی‌اش‌ را وقف‌ نور می‌کند، در نور به‌ دنیا می‌آید و در نور می‌میرد. نور می‌خورد و نور می‌زاید.
دلخوشی‌ آفتابگردان‌ تنها آفتاب‌ است.
آفتابگردان‌ با آفتاب‌ آمیخته‌ است‌ و انسان‌ با خدا.
بدون‌ آفتاب، آفتابگردان‌ می‌میرد؛ بدون‌ خدا، انسان.
آفتابگردان‌ گفت: روزی‌ که‌ آفتابگردان‌ به‌ آفتاب‌ بپیوندد، دیگر آفتابگردانی‌ نخواهد ماند و روزی‌ که‌ تو به‌ خدا برسی، دیگر «تویی» نمی‌ماند.
و گفت‌ من‌ فاصله‌هایم‌ را با نور پر می‌کنم، تو فاصله‌ها را چگونه‌ پُر می‌کنی؟ آفتابگردان‌ این‌ را گفت‌ و خاموش‌ شد.
گفت‌وگوی‌ من‌ و آفتابگردان‌ ناتمام‌ ماند.
زیرا که‌ او در آفتاب‌ غرق‌ شده‌ بود.
جلو رفتم‌ بوییدمش، بوی‌ خورشید می‌داد.
تب‌ داشت‌ و عاشق‌ بود.
خداحافظی‌ کردم، داشتم‌ می‌رفتم‌ که‌ نسیمی‌ رد شد و گفت: نام‌ آفتابگردان‌ همه‌ را به‌ یاد آفتاب‌ می‌اندازد، نام‌ انسان‌ آیا کسی‌ را به‌ یاد خدا خواهد انداخت؟
آن‌ وقت‌ بود که‌ شرمنده‌ از خدا رو به‌ آفتاب‌ گریستم
 
 
 
 
 
 

[ ] [ 9:25 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 

فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشی: اينكه سالمی يا مريض. اگر سالم هستی، ديگه چيزی نمونده كه نگرانش باشی؛ اما اگه مريضی، فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشی: اينكه دست آخر خوب می شی يا میميری. اگه خوب شدی كه ديگه چيزی برای نگرانی باقی نمی مونه؛ اما اگه بميری، دو چيز وجود داره كه نگرانش باشی: اينكه به بهشت بری يا به... جهنم. اگر به بهشت بری، چيزی برای نگرانی وجود نداره؛ ولی اگه به جهنم بری، اون قدر مشغول احوالپرسی با دوستان قديمی می شی كه وقتی برای نگرانی نداری پس در واقع هيچ وقت هيچ چيز برای نگرانی وجود نداره.
دکتر علی شریعتی

[ ] [ 9:23 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

شراب خواستم... گفت : ممنوع است 
آغوش خواستم... گفت : ممنوع است 
بوسه خواستم...... گفت : ممنوع است 
نگاه خواستم... گفت: ممنوع است 
نفس خواستم... گفت : ممنوع است 
... حالا از پس آن همه سال ديکتاتوري 
عاشقانه ، با يک بطري پر از گلاب ،
آمده بر سر خاکم و به آغوش مي کشد
با هر چه بوسه ، سنگ سرد مزارم را 
و چه ناسزاوا......ر عکسي را که 

باغ بود و دره- چشم انداز پر مهتاب.
ذاتها با سایه‌های خود هم اندازه .
خیره در آفاق و اسرار عزیز شب،
چشم من – بیدار و چشم عالمی در خواب.

نه صدائی جز صدای رازهای شب،
و آب و نرمای نسیم و جیرجیرکها،
پاسداران حریم خفتگان باغ،
و صدای حیرت بیدار من (من مست بودم، مست)
خاستم از جا
سوی جوی آب رفتم، چه می آمد
آب.
یا نه، چه می‌رفت؛ هم ز انسان که حافظ گفت، عمر تو.
با گروهی شرم و بی‌خویشی وضو کردم.
مست بودم، مست سرنشناس، پانشناس، اما لحظه پاک و عزیزی بود.
برگکی کندم
از نهال گردوی نزدیک،
و نگاهم رفته تا بس دور.
شبنم آجین سبز فرش باغ هم گسترده سجاده.
قبله گو هر سو که خواهی باش.
با تو دارد گفت وگو شوریده مستی .
- مستم ودانم که هستم من-
ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟


بر مزارم به يادگار مانده ، نگاه مي کند 
و در حسرت نفس هاي از دست رفته ، 
به آرامي اشک مي ريزد


[ ] [ 13:25 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 

هر آدمی انسان نیست.

وقتی آدم ها انسان می شوند دیدن دارند!

آدم ها زندگی می کنند ، انسان ها زیبا زندگی می کنند!

آدم ها می شنوند ، انسان ها گوش می دهند!

آدم ها می بینند ، انسان ها نگاه می کنند!

آدم ها در فکر خودشان هستند ، انسان ها به دیگران هم فکر می کنند!

آدم ها به نفس کشیدن فکر می کنند ، انسان ها به استفاده از هر نفس!

آدم ها می خواهند شاد باشند ، انسان ها می خواهند درست شادی کنند!

آدم ها اسم اشرف مخلوقات را دارند ، انسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند!

آدم ها انتخاب کردند که آدم بمانند ، انسان ها تغییر کردن را پذیرفتند تا انسان شدند!

آدم ها می توانند انسان شوند ، انسان ها در ابتدا آدم بودند!

آدم ها ... انسان ها ...

آدم ها آدم اند ، انسان ها انسان!

[ ] [ 13:46 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 

پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.

عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه.

بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش.

سرکش ترین کلمه" هو//س" است...بآ آن بازی نکن.

خود خواهانه ترین کلمه" من" است...از ان حذر کن.

ناپایدارترین کلمه "خشم" است...ان را فرو ببر.

بازدارترین کلمه "ترس"است...با آن مقابله کن.

با نشاط ترین کلمه "کار"است... به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه "طمع"است... آن را بکش.

سازنده ترین کلمه "صبر"است... برای داشتنش دعا کن.

روشن ترین کلمه "امید" است... به آن امیدوار باش.

ضعیف ترین کلمه "حسرت"است... آن را نخور.

تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر.

محکم ترین کلمه "پشتکار"است...آن را داشته باش.

سمی ترین کلمه "غرور"است... بشکنش.

سست ترین کلمه "شانس"است... به امید آن نباش.

شایع ترین کلمه "شهرت"است... دنبالش نرو.

لطیف ترین کلمه "لبخند"است...آن را حفظ کن.

حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت"است... از آن فاصله بگیر.

[ ] [ 13:29 ] [ ............ مجنون ]

[ ]
 
قبل از ازدواج

پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.
دختر: می‌خوای از پیشت برم؟
پسر: حتی فکرشم نکن!
دختر: دوسم داری؟
پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!
دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟
پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟
دختر: منو می‌بوسی؟
پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.
دختر: منو می‌زنی؟
پسر: دیوونه شدی؟ من همچین آدمی‌ام؟!
دختر: می‌تونم بهت اعتماد کنم؟!
پسر: بله.
دختر: عزیزم!

بعد از ازدواج

کاری نداره! از پایین به بالا بخون[ ] [ 12:47 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


گاهی باید بارید تمام حرفهای ته مانده را!

وگرنه ریشه می دوانند ته دلت،بزرگ می شوند،رشد می کنند و به سان طنابی از درون خفه ات می کنند...

باریدن بعضی حرفها بد نیست؛لازم است گاهی...

بعضی حرفها جمله نمیشوند،کلمه نمیشوند فقط میبارند؛درست عین رفتن و کوچیدن و تنها ماندن...

[ ] [ 12:28 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

نیا باران....
زمین جای قشنگی نیست
من از جنس زمینم خوب می دانم
که اینجا جمعه بازاریست و
دیدم عشق را در بسته های زرد کوچک نسیه میدادند
د ر اینجا قدر مردم را به جو اندازه میگیرند
در اینجا شعر حافظ را به فال کولی بان های در به در اندازه میگیرند
نیا باران....
زمین جای قشنگی نیست

[ ] [ 11:52 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم

شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

درنهانخانه جانم گل يادتو درخشيد

باغ صدخاطره خنديد

عطر صد خاطره پيچيد

يادم آمد كه شبي با هم ازآن كوچه گذشتيم

پر گشوديم ودر آن خلوت دلخواسته گشتيم

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم

تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت

من همه محو تماشاي نگاهت

آسمان صاف وشب آرام بخت خندان وزمان رام

خوشه ماه فرو ريخته در آب

شاخه ها دست بر آورده به مهتاب

شب وصحرا وگل وسنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

...

(فريدون مشيري)

[ ] [ 11:45 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

تنها بنايي که هر چه بيشتر بلرزد

محکمتر مي شود،

دل آدمي است.

من اینجا بس دلم تنگ است ،

و هر سازی که می بینم بد آهنگ است ،

بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ،

ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است .

گاه در عشق مي آموزيم كه رعايت حال ديگري

بهتر از پافشاري در اثبات عقيده است.

عشق يعني هرگز پشيمان نشدن.

من با عشق به تو تنها به ميعادگاهم مي آيم،

اما اين من، در ظلمت كيست؟

كنار مي آيم تا از او دوري كنم، اما نمي توانم از او بگريزم.

او وجود كوچك خود من است،

آقا و سرور من؛ حيا و شرمندگي نمي شناسد

و شرمنده ام كه همراه با او به درگاه تو آمده ام.

زندگي يك خواب است و عشق روياي آن.

 

[ ] [ 11:43 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك             www.bahar22.com

 


مرا به زمین کوچاندی  ،  کوچیدم
ترساندی !  ترسیدم

 رقصاندی!  رقصیدم

 بار الهی

 مگر نه  دیدگانم امانت توست؟

 پس هر آنچه دیده ام از آن توست

 بیا در دیدهایم نشین که من

 زمین را اینگونه به تماشا نشستم.

 یکی شاد  و دیگری ناشاد !

 یکی در عرش  و دیگری بر فرش !

 یکی سواره  و دیگری پیاده !

 چرا؟؟؟؟؟؟؟ چرا؟؟؟؟؟؟؟

 این روزها دیدگان مرا میل تماشا نیست.

 نمی پرسی چرا؟

 الهی وجودم  را  کفر احاطه کرد

 آری کفر !! کفر!!

 چشمانم با زنی ترشی فروش  آشنا شد،

 زنی  با بخت  زرد، در شب سرد،

 کنار عمارتی   تاجر بود،

  اما محصولش همه  درد.

 چقدر این صحنه در پهنه دیدگانم سنگین آمد

 این ایام چشمانم تاب دیدن ندارند.

 

پس یا دیدگان خود بگشای

                  

                   یا چشم های  مرا ببند .


[ ] [ 13:5 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

از معلم دینی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: حرام است
از معلم هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول محور نقطة قلب جوان میگردد

از معلم تاریخ پرسیدند عشق چیست؟ گفت: سقوط سلسله ی قلب جوان است

از معلم زبان پرسیدند عشق چیست؟ گفت: همپای love

از معلم ادبیات پرسیدند عشق چیست؟ گفت: محبت الهیات است

از معلم علوم پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها عنصری است که بدون اکسیژن میسوزد

از معلم ریاضی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها عددی است که هرگز تنها نیست

از معلم فیزیک پرسیدند عشق چیست؟ گفت: تنها آدم ربایی است که قلب جوان را به سوی خود میکشد

از معلم انشا پرسیدند عشق چیست؟؟ گفت: تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد

از معلم ورزش پرسیدند عشق چیست؟ گفت: تنها توپی است که هرگز اوت نمی شود

از معلم زبان فارسی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها کلمه ای است که ماضی ومضارع ندارد

از معلم زیست پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها میکروبی است که از راه چشم وارد میشود

از معلم شیمی پرسیدند عشق چیست؟ گفت: عشق تنها اسیدی است که درون قلب اثر می گذارد
واقعاً عشق چیست....؟

[ ] [ 10:52 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


 

کاش همان کودکی بودم که حرفهایش را از نگاهش می توان خواند …

اما اکنون اگر فریاد هم بزنم کسی نمی شنود

دلخوش کرده ام که سکوت کرده ام …

سکوت پر بهتر از فریاد توخالیست !!!

دنیا راببین … بچه بودیم از آسمان باران می آمد ،

بزرگ شده ام از چشمهایمان می آید …

بچه بودیم درد دل را با هزار ناله می گفتیم ، همه می فهمیدند …

بزرگ شده ایم ، درد دل را به صد زبان می گوییم ،

اما هیچ کسی نمی فهمد …

ܓܨஜミ★ミ گالری عکس متنوع قلب شیشه ایミ★ミஜܓܨ-جديدترين و با كيفيت ترين عكس ها http://ghalbe6ei.blogfa.com/

[ ] [ 13:19 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


...یه پله جلو تر
اگه کسی دیوونت بود ، بازیش نده اگه عاشقت بود ، دوسش داشته باش اگه دوست
داشت ، بهش علاقه نشون بده اگه بهت علاقه داشت ، فقط بهش لبخند بزن
اینطوری همیشه یه پله ازش عقبتری ، اگه یه روزی خسته بشه و یه پله
...بیادعقب ، تازه میشه مثل تو...

 

[ ] [ 12:51 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://www.roozgozar.com

چرازمــــونه بد شده؟

 مگــــــــه اخرش کجاست؟

که جـــــــوون ها ناپاک شدن؟

 مگه همه آخـــــــــرش خاک نشدن؟

اونی کــــــه شعار میداد!!!

 پول داره ازهـــــــمه سرتره...

چـــــی شده؟حــــالا کجاست؟

آیاتوقـــــبربه ســـــــرمیبره؟

اونـــی که یه روزهمدمم بود///

وصــــله این تنم بود///

بااینکه الآن توخاکه...

اما خیلی خیلی پاکه پاکه...

راهش همیشه جاوید...

 کسی مثل اون ندید...

  دوستش دارم چون پاکه...

 هرچندالآن توخاکه...

 

[ ] [ 11:15 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


بوسه یعنی خلسه در اعماق شب بوسه یعنی آتش و گرمای تب بوسه یعنی لذت از دلدادگی لذت از دیوانگی لذت ز شب بوسه آغازی برای ما شدن لحظه‏ای با دلبری تنها شدن بوسه سرفصل كتاب عاشقی بوسه رمز وارد دلها شدن بوسه آتش می‏زند بر جسم و جان بوسه یعنی عشق من با من بمان شرم در دلدادگی بی‏معنی است بوسهبر می‏دارد این شرم از میان طعم شیرین عسل از بوسهاست پاسخ هر بوسه‏اییك بوسهاست بهترین هدیه پس از یك انتظار بشنوید از من فقط یك بوسهاست بوسه را تكرار می‏باید نمود بوسه یعنی عشق و آواز و سرود بوسه یعنی وصل جان‏ها از دو لب بوسه یعنی پر زدن یعنی صعود ببین که چگونه لب هایم درشهوت بوسیدن لب های معصوم تو سکوت کرده اند... شاخه گل سرخی به روی چشمانت میگذارم و با چشمانی بسته برای اولین بار تو را میبوسم... آن هنگام که هر دو در شهوت تن غرق بودیم دیدی که خداوند میخندید؟؟؟!!! آری ، خداوند نیز خوشحال شده بود... پس بیا نترسیم و تا ابد لبهایمان را به هم گره بزنیم .... ای تنها منجی من ، مرا تنها مگذار...

[ ] [ 12:51 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی فکر کردن به او باعث شادی و آرامشتان می شود .

اگر واقعا عاشقش باشی ، در کنار او که هستید ، احساس امنیت می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی با شنیدن صدایش ، ضربان قلب خود را در سینه حس می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، زمانی که در کنارش راه می روید احساس غرور می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل دوری اش برایتان سخت و دشوار است .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حتی تصور بدون او زیستن برایتان دشوا ر است .

اگر واقعا عاشقش باشی ، شیرین ترین لحظات عمرتان لحظاتی است که با او گذرانده اید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید برای خوشحالی اش دست به هرکاری بزنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، هر چیزی را که متعلق به اوست ، دوست دارید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، برای دیدن مجددش لحظه شماری می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید از خواسته های خود برای شادی او بگذرید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، به علایق او بیشتر از علایق خود اهمیت می دهید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، حاضرید به هرجایی بروید فقط او در کنارتان باشد .

اگر واقعا عاشقش باشی ، ناخود آگاه برایش احترام خاصی قائل هستید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، واژه تنهایی برایتان بی معناست .

اگر واقعا عاشقش باشی ، آرزوهایتان آرزوهای اوست .

اگر واقعا عاشقش باشی ، در دل زمستان هم احساس بهاری بودن دارید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، با موفقیت و محبوبیت او شاد و احساس سربلندی می کنید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، او برای شما زیباترین و بهترین خواهد بود اگرچه در واقع چنین نباشد .

اگر واقعا عاشقش باشی ، تحمل سختی ها برایتان آسان و دلخوشی های زندگیتان فراوان می شوند .

اگر واقعا عاشقش باشی ، به همه چیز امیدوارانه می نگرید و رسیدن به آرزوهایتان را آسان می شمارید .

اگر واقعا عاشقش باشی ، در مواقعی که به بن بست می رسید ، با صحبت کردن با او به آرامش می رسید .

گر واقعا عاشقش باشی ، شادی اش برایتان زیباترین منظره دنیا و ناراحتی اش برایتان سنگین ترین غم دنیاست .

به راستی دوست داشتن چه زیباست ،این طور نیست ؟

منبع : سایت پاتوق۹۸


[ ] [ 11:43 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


شاگردی از استادش پرسید” عشق چست؟ “

استاد در جواب گفت: ” به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور. اما در هنگام عبور از گندم زار، به یاد داشته باش که نمی توانی به عقب برگردی تا خوشه ای بچینی! “

شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتی طولانی برگشت. استاد پرسید: “چه آوردی؟ “

و شاگرد با حسرت جواب داد: ” هیچ! هر چه جلو میرفتم، خوشه های پر پشت تر میدیدم و به امید پیدا کردن پرپشت ترین، تا انتهای گندم زار رفتم .”

استاد گفت: ” عشق یعنی همین! “

شاگرد پرسید: ” پس ازدواج چیست؟ “

استاد به سخن آمد که : ” به جنگل برو و بلندترین درخت را بیاور. اما به یاد داشته باش که باز هم نمی توانی به عقب برگردی! “

شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی برگشت . استاد پرسید که شاگرد را چه شد و او در جواب گفت: ” به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم، انتخاب کردم. ترسیدم که اگر جلو بروم، باز هم دست خالی برگردم.”

استاد باز گفت: ” ازدواج هم یعنی همین!!

[ ] [ 13:18 ] [ ............ مجنون ]

[ ]


زندگي

زندگی، ارزش آنرا دارد که به آن فکـر کنی.

زندگی، ارزش آنرا دارد که ببویی اش چون گل، که بنوشی اش چون شهد.

زندگی، بغض فـروخورده نیست.

زندگی، داغ جگــــر گـــوشه نیست.

زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است.

زندگی، شوق تبسم به لب خشکیده است.

زندگی، جـــرعه آبی است به هنگامه ظهـــر در بیابانی داغ.

زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است.

زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست.

زندگی، شـــوق وصال یار است.

زندگی، لحظه دیدار به هنگامــــــه یاس.

زندگی، تکیه زدن بر یــار است.

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است.

زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است.

زندگی، قطعه سرودی زیباست که چکاوک خواند که به وجدت آرد به سرشاخه امید و رجا.

زندگی، راز فـروزندگی خورشید است.

زندگی، اوج درخشندگــــــی مهتــاب است.

زندگی، شاخه گلی در دست است که بدان عشق سراپا مست است.

زندگی، طعــم خوش زیستن است، شور عشقی برانگیختن است.

زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است.

زندگی، مزه طعم شکلات به مذاق طفل است. به، كه چقدر شیـــرین است.

زندگی،خاطره یک شب خوش،زیر نورمهتاب،روی یک نیمکت چوبی سبز،ثبت درسینه است.

زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه.

زندگی، گـوش سپردن به اذان صبح است که نوید صبـح است.

زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق.

زندگی، گاه شده است که برد بیراهم.

زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد.

 

[ ] [ 11:48 ] [ ............ مجنون ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،